ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวัสดีวิทยา (อ่าน 257) 16 มี.ค. 62
ประกาศ!!!... แจ้งหยุดเรียน (30 มกราคม 2562) -1 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนได้ตั้ (อ่าน 159) 30 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 389) 08 ม.ค. 62
มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสวัสดีวิทยา (อ่าน 157) 04 ธ.ค. 61
เลื่อนวันรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 245) 06 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (อ่าน 1164) 26 ม.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1100) 01 ธ.ค. 60
กิจกรรม Family English Camp 2560 (อ่าน 474) 20 พ.ย. 60
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 465) 30 ต.ค. 60
กำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 (อ่าน 6985) 02 ส.ค. 60
Back to School 16 พ.ค. 60 (อ่าน 526) 11 พ.ค. 60
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใหม่ (อ่าน 568) 01 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 899) 06 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1011) 06 ธ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 448) 04 พ.ย. 59
ร่วมลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 (อ่าน 633) 30 มิ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 545) 01 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบการจัดชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่1 (อ่าน 990) 21 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา ป.1 (อ่าน 792) 12 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเรียน โครงการหลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท (อ่าน 884) 08 มี.ค. 59
MAKE IT UP DREAM CONCERT (อ่าน 582) 31 ม.ค. 59
กิจกรรมทำบุญตักบาตร (อ่าน 575) 28 ธ.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 4901) 15 ธ.ค. 58
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็ก (อ่าน 655) 11 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 628) 11 ธ.ค. 58